top of page

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Dejonghe Architecten.

 

Dejonghe Architecten BV

Krekelstraat 159, B-8870 Izegem

+32 (0) 479 85 78 70 

info@dejonghearchitecten.be 

BTW BE 0762.768.408

Dejonghe Architecten is een BV met zetel te Izegem en ingeschreven in het KBO onder het nummer 0762.768.408.

Dejonghe Architecten BV is aangesloten bij de orde van Architecten. Meer info:  https://www.architect.be/nl/over-de-orde-van-architecten/raden-van-de-orde/provinciale-raad-west-vlaanderen/. Lees het beroepsreglement hier.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

PRIVACY

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Dejonghe Architecten behoudt zich het recht om informatie altijd en zonder voorafgaande kennisgeving te mogen veranderen, te wijzigen of te schrappen. De website kan op regelmatige tijdstippen worden bijgewerkt. Dejonghe Architecten geeft geen garanties wat de accuraatheid, correctheid, volledigheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen via info@dejonghearchitecten.be.

 

DEFINITIE

De website (www.dejonghearchitecten.be) kan links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Dejonghe Architecten wijst hierbij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van die beschikbare informatie.

De website bevat een openbaar gedeelte met algemene informatie over de diensten en contactgegevens van Dejonghe Architecten en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

 

UITGEVER EN EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Dejonghe architecten BV
Krekelstraat 159
8870 Izegem 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties, materieel en andere gegevens behoren tot Dejonghe Architecten en zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen. Het is dus niet toegestaan om iets van deze website te verspreiden, openbaar te maken of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dejonghe Architecten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJK 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dejonghe Architecten levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dejonghe Architecten de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Dejonghe Architecten kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dejonghe Architecten geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Dejonghe Architecten kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Dejonghe Architecten verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASBAAR RECHT

Bij conflicten betreffende de algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en meer specifiek de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

Een bezoek aan onze website (www.dejonghearchitecten.be) betekent dat onze webserver volgende informatie bewaart: IP-adres en de opgegeven informatie in het contactformulier. Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

 

RECHT VAN WIJZIGEN VAN DE GEGEVENS

U beschikt over inzage van uw gegevens die wij over u beschikken alsook het recht dit aan te passen.

 

VEILIGHEID

Uw gegevens worden op een veilige manier bewaard. Bij vragen kan u ons steeds contacteren via mail info@dejonghearchitecten.be, telefonisch via het nummer +32 (0) 479 85 78 70 of schriftelijk aan Dejonghe Architecten, Krekelstraat 159, 8870 Izegem.

bottom of page